Digital Marketing for Managers

หลักสูตร Digital Marketing สำหรับผู้บริหาร
พิเศษ! สมัครเรียนตอนนี้ เราออกแบบหลักสูตรเพื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ

img-hero-training-service

หลักสูตรนี้เหมาะและไม่เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ลงมือรับผิดชอบ (Responsible) ด้าน Digital Marketing โดยตรง (เช่น ดำรงตำแหน่ง Digital Marketing Manager)

แต่หลักสูตรนี้ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับฝ่ายบริหารระดับกลาง-สูง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ (Decision making) และ/หรือ ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนการทำงาน (Consulting) และ/หรือให้ Requirement หรือขอความช่วยเหลือจากทีม Digital Marketing และ/หรือเกี่ยวข้องในการรับทราบ (Informed)
เพื่อคุณจะได้เข้าใจงานของทีม, ให้ Input ที่เป็นประโยชน์กับเป้าหมายและการทำงานของทีม และตัดสินใจต่อแผนของทีม ได้ดียิ่งขึ้น

*ตัวอย่างตำแหน่งงานที่เหมาะสำหรับคอร์สนี้ ได้แก่ Manager ในด้าน Business Development, Sales, Brand & Communication, IT, Financial, HR  เป็นต้น รวมไปถึงผู้บริหารระดับ C-Levels ที่สนใจ

 

จากประสบการณ์ให้คำปรึกษาในหลากหลายองค์กร

เราพบว่าหลายๆ ครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทักษะของผู้ทำ Digital Marketing โดยตรง
แต่อยู่ที่ความต้องการและความเข้าใจของผู้บริหาร ซึ่งบางครั้งส่งผลให้เป้าหมายและทิศทางของทีมดำเนินไม่ตรงจุด

หลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่ตั้งใจจะมาแก้ปัญหาในส่วนนี้ให้กับองค์กรของคุณ

มีทักษะนี้ได้เปรียบอย่างไร

 • เข้าใจวิธีการทำงานของทีม* Digital Marketing พร้อมมองเห็นภาพรวมที่จะปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ให้คำปรึกษา และแนะนำทิศทางการทำ Digital Marketing ให้กับทีมได้จริง
 • มองเห็นผลลัพธ์ที่ควรได้จากการทำงานของทีม พร้อมวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้มาว่า ควรจะแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร
 • บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า และพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพได้มากที่สุด
 • งานที่คุณรับผิดชอบโดยตรง เดินหน้าต่อได้ดี  คุณและทีมสามารถทำงานกับทีม Digital Marketing ได้อย่างราบรื่นขึ้น

*คำว่าทีมในที่นี้ รวมไปถึง Outsource ในกรณีที่คุณยังไม่มีคนภายในที่รับผิดชอบโดยตรง

รายละเอียดบทเรียน

▶︎ เรื่องที่ผู้บริหารมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำ Digital Marketing 

▶︎ แก่นในการทำ Digital Marketing สำหรับองค์กร เพื่อให้คุณรู้และเข้าใจว่าทีมที่คุณบริหารอยู่ขาดอะไร และจะเสริมทัพความแข็งแกร่งให้ทีมได้อย่างไร

▶︎ การวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณบนดิจิทัลที่ต้องรู้ เพื่อตรวจสอบผลการทำงานของทีม และชี้จุดที่ควรพัฒนาให้กับทีมได้

▶︎ กลยุทธ์การทำ Digital marketing รู้ว่า Tactic ไหน เหมาะหรือไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณ เพราะอะไร

▶︎ การบริหารจัดการดิจิทัลทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มปูพื้นฐานด้านความเข้าใจในเนื้องาน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของคุณภาพงานที่ออกมา และให้คำแนะนำกลับไปได้อย่างตรงจุด

▶︎ Case Study จริงที่จะให้ทั้งความรู้ เทคนิค และไอเดียในการบริหารทีม Digital Marketing จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์

▶︎ Workshops พิเศษ ทั้งการลองวาง Strategy Plan รวมไปถึงการอ่าน Report ที่ได้รับจากทีมและให้ Feedback ได้

 

Extra Resources: รับคู่มือ Digital Marketing Terms คำศัพท์ที่ต้องรู้ และคลังความรู้เพิ่มเติมสำหรับศึกษาด้วยตัวเองต่อ หลังจบการอบรม

โปรโมชั่นพิเศษ

blueicon-03
หลักสูตรนี้กำลังถูกออกแบบใหม่ หากคุณติดต่อมาเป็นรายแรกๆ ความต้องการของคุณจะได้รับการออกแบบมาเป็นคอร์สที่เหมาะและเจาะจงกับองค์กรของคุณเป็นพิเศษ
05_Earlybird022
รับสิทธิพิเศษในราคา Early Bird สำหรับการจัดอบรมแบบองค์กร
blueicon-02
คอร์สนี้จัดทำเป็น In-house Training พิเศษ รับสอนในจำนวนจำกัด

สิ่งที่คุณจะได้รับ

✔️เนื้อหาที่เข้าใจง่าย สำหรับ Non-digital natives แต่ไม่ผิวเผิน
✔️อบรม 1 วันเต็มในองค์กรของคุณ
✔️ มี Case Study และ Workshop ที่เน้น Real-world Problems
 ✔️รับ Certificate รับรองหลังจบหลักสูตร

รูปแบบการเรียน

In-house Training

จัดอบรมให้กับผู้จัดการและผู้บริหารในสายต่างๆ ในองค์กรของคุณ

 • เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง-ใหญ่ที่มีผู้จัดการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 10-20 ท่านต่อ 1 รอบการเรียน
 • เราช่วยแนะนำเนื้อหาที่เหมาะกับองค์กรและตัวผู้เรียนมากยิ่งขึ้น การเรียนจึงตอบโจทย์สำหรับธุรกิจและผู้เรียนของคุณมากยิ่งขึ้น
 • มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ทั้งการจัดอบรมแบบรายครั้ง และการจัดอบรมตลอดทั้งปี

In-Class Training

ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า เมื่อมีการจัดอบรมคอร์สนี้ในรูปแบบ In-Class Training ซึ่งเป็นคอร์สเรียนสอนสด

 • เหมาะสำหรับการเรียนแบบบุคคล หรือแบบกลุ่มเล็กๆ
 • คุณจะได้พบปะและแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนที่มาจากหลากหลายบริษัท
 • เราจะแจ้งตารางอบรมให้ทราบหากคุณ 'สำรองที่นั่งล่วงหน้า' (*เราจะรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจก่อน ก่อนจะพิจารณาจัดคอร์สนี้ในปี 2021)